top of page

Środki ostrożności i diagnostyka przed wizytą w studiu.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadziłem szereg środków bezpieczeństwa:

 • Zmniejszyłem ilość sesji, które odbywają się jednego dnia w studiu.

 • Przed i po każdej sesji wnętrze jest wietrzone a powierzchnie w studiu dezynfekowane.

 • Zalecam przychodzenie na sesje bez osób towarzyszących, chyba że czujesz że będzie Ci potrzebne wsparcie przyjaciela lub bliskiej osoby, wtedy warunkowo dopuszczam jedną osobę towarzyszącą.

 

Samodiagnostyka przed przyjściem do studia:

 • Potwierdzam że w przeciągu ostatnich 14 dni nie miałem żadnych charakterystycznych objawów COVID-19. Takich jak: gorączka, dreszcze, kaszel, katar i/lub zatkany nos, migrena, zatkane zatoki, objawy zatrucia pokarmowego i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ból gardła, powtarzające się bóle głowy, trudności w oddychaniu, nocne poty, zmiany temperatury ciała, niewyjaśnione zmęczenie, objawy problemów z pamięcią krótkotrwałą, utrata węchu i/lub smaku. ​

 • Potwierdzam że stosuje się do zaleceń ministerstwa zdrowia, w zakresie noszenia środków ochronnych i higieny. 

 • Potwierdzam, że nie Ja i wszyscy członkowie mojego gospodarstwa domowego, nie byliśmy narażeni na kontakt z nikim u którego zdiagnozowano COVID-19 w przeciągu ostatnich 14 dni.

 • Potwierdzam że Ja i wszyscy członkowie mojego gospodarstwa domowego, nie podróżowaliśmy za granicę w ciągu ostatnich 14 dni. I nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z nikim, o kim wiemy że odbył taką podróż lub jest objęty kwarantanną. 

 • Potwierdzamy i rozumiemy że Jakub Olaf Strumiłło wdrożył środki zapobiegawcze przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom i samemu fotografowi oraz jego bliskim. I nie są celowym działaniem mającym na celu prześladowanie ludzi o odmiennych poglądach lub narażaniu klienta na dyskomfort.

Umawiając się na sesję, zgadzasz się na następujące warunki:

 • Dobrowolnie zgadzam się podjąć wszelkie ryzyko związane z udziałem w sesji zdjęciowej, w związku z narażeniem na zakażenie COVID-19. 

 • Niniejszym zwalniam, zwalniam i zwalniam z odpowiedzialności fotografa Jakub Olaf Strumiłło od wszelkich roszczeń związanych z moim udziałem w sesji zdjęciowej w związku z ryzykiem zakażenia COVID-19

 • Zgadzam się również powiadomić Jakub Olaf Strumiłło, jeśli w przeciągu 14 dni od sesji wystąpią jakiekolwiek objawy związane z COVID-19. Lub zostanie u mnie zdiagnozowane zakażenie COVID-19.​

bottom of page